Didaktik, ikt-baserede læringsprodukter og virtuelle læringsomgivelser: teori og analyse

Den 2/11 2009 startede et nyt hold studerende på modulet: Didaktik, ikt-baserede læringsprodukter og virtuelle læringsomgivelser: teori og analyse. Modulet er en del af uddannelsen Master i IKT og Læring (MIL) på Aalborg universitet og forløber hen over 6 uger.

Formålet med modulet er at introducere til disciplinen Didaktisk design, herunder definere centrale begreber som didaktik, design, æstetik, narrativitet og ludologi.
Endvidere er det kursets formål, at deltageren tilegner sig en teoretisk forståelse af virkemidler ved brug af grafik, billede og lyd samt en teoretisk og praktisk forståelse for, hvordan disse virkemidler kan understøtte forskellige typer af læreprocesser.
Man kan læse mere om modulet her.

Som 1 ud af 2 muligheder på det første kursus i modulet (Kursus 1: Didaktisk design, ikt-baserede læringsprodukter og virtuelle læringsomgivelser; teori og analyse), kan den studerende vælge den virtuelle verden Second Life som fokus område for analyse og teori, hvor formålet er at belyse, hvorledes didaktiske forhold understøttes gennem den valgte konceptualisering og implementering.

Jeg har været så heldig, at min gode ven og mentor i Second Life, Marianne Riis aka Mariis Millls, har inviteret mig med som co-facilitator på kurset.Mariis og hendes Pink Elephant

Kurset er et blended learning-forløb, hvor Second Life repræsenterer den virtuelle læringsomgivelse i 3d-form og platformen First Class danner rammen om den skriftlige kommunikation, refleksion og andre tekstbaserede ressourcer.

Kurset skal blandt andet indeholde forelæsninger, turer i forskellige virtuelle kontekster med forskelligt læringsindhold, Workshops, Didaktiske diskussioner, fremlæggelser og meta-reflesioner over  Second Life som en platform for e-læring. Hvilke Læringspotentialer rummer denne virtuelle verden .

Jeg er i forvejen meget begejstret for Second Life og kan nu glæde mig rigtig meget til at give andre en god oplevelse og ikke mindst noget læring og indblik i, hvor meget denne virtuelle verden har at byde på.

/Mew

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s