Podcasting i 2. klasse

Podcasting har længe været på min dagsorden, men det har ikke været muligt at bruge det effektivt i undervisningen før nu…Dels på grund af de tekniske begrænsninger på skolens computere i form af lukkede netværk, mangel på optageudstyr, manglende software osv.  Dels på grund af manglende muligheder for at samarbejde med en årgang, der kunne bruge denne teknologi som en naturlig forlængelse af deres faglige mål.En anden barriere i den sammenhæng har også været mangel på lyst/ mod på at afprøve teknologien hos de lærere, der evt. kunne få et udbytte af at brude podcasting som del af undervisningen.

Derfor har det årgangsteam jeg indgår i til dagligt besluttet, at afprøve podcasting som en del af et danskfagligt forløb i 2. klasse.

Vores umiddelbart største bekymring er, om eleverne er for unge til at forstå mulighederne og potentialerne i anvendelsen af teknologien.

Vi har derfor besluttet at en del af undervisningen dels skal fokusere på selve anvendelsen af podcasting. Altså at eleverne skal bevidstgøres omkring brugen af internettet og lydteknologier  som distributionsmuligheder for kritisk kompileret viden.
Dels skal eleverne have indsigt i den tekniske del af af podcasting: RSS, upload til server, lydredigerings software, optagerudstyr osv.

Vigtigst er dog at eleverne er bevidste om, at det er de danskfaglige mål der skal arbejdes hen imod og at podcasting kun er en delkatalysator for at nå disse mål.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s