E-læringsmoduler til Folkeskolen del 3

I dag har Uni-C igen haft besøg af rådgivningsgruppen omkring de kommende e-læringsmoduler til folkeskolen.
Til mødet deltog mine nye og gode kollegaer på UC-Syddanmark:

Vinnie Lerche Christensen

og

Jens Jørgen Hansen

der begge er medforfattere til bogen Didaktik 2.0:

På mødet blev selve konceptet for e-læringsmodulerne diskuteret. Der har indtil nu hersket uklarhed over, hvordan det overordnede koncept for modulerne skulle se ud, og det har derfor været svært at blive konkret omkring indhold, design og læringsmål.

Uni-C har haft meget svært ved at finde personer, der har været villige til at udarbejde modulerne på trods af kontakt til kommuner, skoler og faglige foreninger. Målet er fortsat at når 150-200 moduler fordelt på fagene i grundskolen. Uni-C er derfor kommet med et økonomisk udspil i forhold til udarbejdelsen af modulerne. Med dette udspil ser det ud til, at der nu melder sig flere på banen i forhold til udarbejdelsen af modulerne.

En anden vigtig pointe der blev diskuteret var den pædagogiske didaktiske dimension i modulerne…Skal indholdet være fagspecifikt, hvor meget skal sigte mod udviklingen af didaktiske kompetencer hos læreren og hvad med skole- og kulturudvikling i organisationen.
Igen blev de forskellige muligheder drøftet og resulterede i en indskærpelse af, at didaktikken skulle have en mere central placering i modulernes fokus, således at der ikke bliver tale om udviklingen af funktionelle kompetencer hos læreren (kun), men også en udvikling af pæd./ didaktisk kompetendce, der gerne skulle have en “transfer-værdi” så læreren kan anvende den nye viden i andre sammenhænge også.

Endeligt var det interessant at at diskutere selve formidlingen af modulerne og hvordan disse skulle blive tilgængelige for den enkelte lærer.
Uni-C var meget vedholdende i forhold til, at modulerne skulle anvendes gennem EMU og det designkoncept der ligger omkring deres CMS. Der blev i rådgivningsgruppen kommenteret på, at dette design ikke var hensigtsmæssigt, men at andre muligheder skal indtænkes..fx web 2.0 designs med mere brugerdreven interaktivitet.

Det næste møde er sat til november, hvor selve konceptet, designet og en del af modulerne bliver tilgængelige.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s