Animationsfilm i 4. klasse

Hen over de næste 5 uger er jeg i samarbejde med min kollega og gode ven Susanne Kronika tilknyttet et animationsfilmprojekt med en 4. klasse.
Projektet betragtes som tværfagligt i fagene dansk, billedkunst og medieundervisningen jvf. skolens mediehandleplan.

Min opgave i forbindelse med projektet er først og fremmest det it-didaktiske og teknisk/praktiske mediearbejde. Eleverne arbejder med projektet i udvalgte lektioner hen over de næste fem uger, og jeg er “på” hver torsdag i to lektioner.
Susanne og jeg planlægger og evaluerer løbende vores arbejde mundtligt f2f og asynkront via skoens intrasystem.

Projektets formål er at eleven far kendskab til:

– Filmiske virkemidler
– At et handlingsforløb har en åbning, handling og afslutning.
– Animationsfilm som genre
– Animationsteknikker ( tegnefilm, stop-motion og computeranimationsfilm
– Hvordan animationsfilm planlægges, tilrettelægges optages og distribueres
– Forskellige medier, softwareprogrammer og teknologier der indgår i arbejdet med produktionen af en animationsfilm

Som eksemplarisk eksempel på en animationsfilm har vi valg at lade eleverne se Anders Morgenthalers prisbelønnede computeranimationsfilm “Eat shit and die”.


Med udgangspunkt i et af filmens temaer er opgave for eleverne, i grupper, at lave en stopmotion filmscene á 2 minutters varighed under temaet “Stunt”. Der er ingen bindinger i forhold til hvilke set-up, rekvisitter, kulisser eller statister. Det er altså op til eleverne selv at medbringe, udfærdige eller selv lave det de skal bruge i deres film.

Grunden til at vi har valgt stop-motion som animationsteknik er:
– Det kræver ingen særlige tegnekundskaber hos eleven
– Det kræver ikke stort teknisk kunnen i forhold til anvendelse af udstyr, software og andre teknologier.
– Stop-motion film kan variere i simplicitetgrader fra meget simple præsentationer til meget avancerede produktioner med visuelle effekter og computeranimation.
På den måde kan eleverne bidrage med det de magter på deres niveau og stadig få en vellykket produktion.

Der er i forbindelse med projektet bestil en it-rygsæk fra det tilknyttede Pædagogiske Center i regionen. Rygsækken indeholder en Macbook, et digitalt videokamera, hovedtelefoner og diverse kabler og stik.
Hver elevgruppe får én rygsæk udleveret.

Eleverne har ikke særlige forkundskaber inden for brug af it i undervisningen. Det betyder stort set alt er nyt  for dem.
ikke desto mindre virker eleverne til at være både meget begejstrede  og motiverede for at komme i gang med arbejdet…


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s