Den første online-opgave i Grouply

I løbet af ugen, har eleverne besvaret den første opgave i Grouply…

Opgaven var delt i to elementer. En informationssøgningsopgave og en skriftlig opgave, hvor eleven skulle arbejde metodisk i historiefaget.

Jeg glædede mig til at se, hvordan opgaven blev løst, da det var en opgave eleverne skulle pusle med uden for undervisnings-regi.

Til min store overraskelse gik der ikke mere end 2 timer efter at eleverne havde fået fri (kan ses på indlægets tidspunkt, før den første kommentar lå på Grouply.

Eleven havde besvaret opgaven på en meget morsom måde tænkte jeg, men ikke helt fagligt nok. Jeg planlagde derfor at bruge eksemplet den efterfølgende dag…

Senere samme dag var jeg igen på Grouply og der blev jeg igen overrasket. En anden elev havde været inde og besvare opgaven, men på en lidt anden måde end det første indlæg:

Det var en mere præcis og metodisk rigtig besvarelse og jeg klappede i mine små hænder. Det der dog vakte min største interesse, var det derpå følgende oplæg fra den samme elev som havde lavet det allerførste:

Eleven havde øjensynlig været inde og se på de efterfølgende indlæg og herefter postet et nyt indlæg med en mere præcis besvarelse end den første. For mig er dette et helt klart billede på, at der er foregået en læring for eleven. Eleven har vurderet og reflekteret over sit første indlæg i forhold til de indlæg kammeraterne har lavet. Eleven har herefter anvendt denne nye viden til at gøre sit eget indlæg bedre og mere gennemarbejdet. Der har ikke været tale om, at nogen har fortalt eleven at noget var forkert eller dårlig. Eleven har været selvkritisk i forhold til indholdet af sin besvarelse….

I den efterfølgende undervisningslektion tog jeg eksemplet op på klassen. Vi snakkede om, hvad der mon var foregået og eleven kunne forklare at hun efter at have set de andre indlæg havde forstået opgaven bedre. Hun havde derfor ændret sin besvarelse, men følte lidt at det var snyd.
Netop ordet snyd fik en god diskussion i gang. Vi debaterede på klassen om hvorvidt det var snyd eller ej at ændre sin besvarelse efter at have set andre. De fleste anså det ikke som snyd, men derimod som en god måde at lære noget på og at det jo netop var det, der var det gode ved Grouply. Man kunne få ideer fra hinanden.
Den første del af opgaven havde eleverne luret ved hinanden, mens anden del var af mere personlig karakter og derfor ikke kunne kopieres. Selv den første del af opgaven var ikke genstand for snyd hos eleverne. Som en af dem sagde:

“Er det ikke lige meget om det er hos Xs indlæg (elev fra klassen) eller Wikipedia man læser svaret på, når det nu er det samme og der allerede er 5 andre der har brugt det?

På den måde fandt vi altså frem til, hvad kernen i arbejdet med Grouply er… samarbejde om at lære noget. At “knowledge of the masses” kan bruges til at gøre den enkelte klogere.

4 thoughts on “Den første online-opgave i Grouply

    • rhachmann says:

      Hej Mikala…tusind tak, bare rolig, der kommer meget mere. Er kun lige begyndt, så det handler mest om det praktiske her i starten, men det skal senere knyttes an til noget it-didakstisk og læringsteoretisk. Gerne med en masse modeller…elsker modeller:-)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s