Animationsfilm part 2

I de sidste 2 uger har 4. klasse været i fuld gang med et forløb om animationsfilm (se tidligere indlæg for baggrund mm).
Arbejdet de sidste to torsdage jeg har fulgt klassen, har dels bestået af korte oplæg fra mig og  praktisk arbejde for eleverne.

Den første torsdag fik klassen et ganske kort oplæg om, hvem jeg er, hvad min opgave er og hvad målet med forløbet er. Hvilke læringsmål har Susanne og jeg sat op for dem, og hvordan skal vi nå disse.

Oplægget blev fulgt af en powerpointpræsentation som senere er lagt på ElevIntra til download hjemme.

Herefter blev eleverne delt ind i grupper, hvor de skulle brainstorme og udveksle ideer i forhold til den stille opgave.

Det var forskellig, hvor lang hver gruppe nåede, men alle fik nedfældet stikord, som kunne sendes rundt til gruppen via Elevintra.

Undervejs gik Susanne og jeg rundt lyttede og kom med ganske få indspark i gruppernes brainstorm. Den væsentligste opgave for os var faktisk at holde eleverne oppe på, at ideerne ikke løb af med eleverne, men at de skulle holde fokus på det overordnede tema “Stunt“, som de skulle lave. Mange af grupperne var ude i hele episke fortællinger, men når man spurgte lidt kritisk ind til deres ideer i forhold til temaet, måtte de sande at de var kommet lidt af sporet. 🙂

Den efterfølgende torsdag startede vi igen ud med et lille oplæg om filmiske virkemidler. Igen fulgt af et slideshow, der blev lagt op på ElevIntra.

Eleverne havde til timen færdiggjort deres brainstorm over ideer og også over de evt. materialer de skulle bruge til statister, rekvisitter og kulisser.

Efter oplægget skulle eleverne påbegynde skrivningen af drejebogen til deres film, men vi kom ikke så langt som det var planlagt. Vi gjorde i stedet meget ud af at få styr på begreberne og deres betydning.

Det er for Susanne og jeg vigtigt at eleverne har et fælles sprog og en fælles referenceramme, når de taler om filmsprog. Det gør både det praktiske arbejdet nemmere og øger deres bevidsthed om det medie de beskæftiger sig med. Fx at man i film taler om en åbning og  i litteraturen kalder det en indledning.

Vi afsluttede seancen med at aftale, at klassen arbejdede videre med drejebøgerne til den kommende torsdag, så vi kunne komme i gang med at lave filmene.

Da Susanne og jag talte sammen tidligere i dag, kunne jeg så glædes over at hun fortalte, at børnene faktisk bruger ord som “tiltning”, “zoom”, “total” og “reallyd”, uden at hun har opfordret dem til det. Hun havde som fluen på væggen bidt mærke i, at klassen sprog i medietimerne (som kun er en del af dansktimerne) havde forandret sig markant.

Det glæder jeg mig til selv at opleve på torsdag

/roland

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s