Refleksioner over 1. periode med Grouply

Vi har nu været i gang med vores online-platform i 3 uger. Det er umiddelbart gået over al forventning og eleverne har overtaget mediet hurtigere end jeg havde forventet. Der har ikke været problemer med hverken navigation, sprog eller anvendelsen af Grouply som platform.

I den første periode havde jeg planlagt at eleverne skulle:

  • Vide hvordan man oprettede en profil og gjorde den personlig, med relevante informationer og et passende billede.
  • Lære hvordan de udvidede deres netværk ved at blive “venner” med deres klassekammerater og lærere.
  • Finde og søge medlemskab i vores gruppe
  • Få overblik over gruppens struktur
  • Besvare et diskussionsindlæg i en diskussionstråd, med et historiefagligt indhold
  • Begyndende metarefleksion over brugen af Grouply. Dvs. hvad gør Grouply ved vores læring.

De ovenstående punkter kan virke som mange og ret komplekse. Derfor skal det siges at den 3. klasse jeg samarbejder med, har brugt it dagligt siden 1.klasse.
De bruger ElevIntrahver dag, First Class jævnligt. De underviser og bliver undervist med SMART Boards og notebook-softwaren. De podcaster og modtager undervisning gennem podcasting og bruger generelt mobiltelefonen til alt muligt. Beskedfunktionen (SMS), podcasting, billed -og videoproduktion, regnemaskine osv. De behersker office  basisprogrammerne PowerPoint, Word og har kendskab til billedbehandlingsprogrammer som Paint, Photofiltre.

Eleverne er altså velbevandrede i brugen af it- og webbaserede teknologier og bruger dem flittigt i skolen.

Model af it-hjulet fra "Læremiddellandskabet", 2010

I ovenstående model bevæger eleverne sig altså frem og tilbage på alle 3 niveauer af it-hjulet. De bruger de funktionelle PC-programmer, søger på internettets statiske informationsstrømme og er nu gennem arbejdet med Grouply i en begyndende fase med brugen af Web 2.0 og dets muligheder for vidensdeling, samarbejde, sociale fællesskaber og ikke mindst produktion af fagligviden.

Det er klart at eleverne skal have en del undervisning i hvad, hvorfor og hvordan vi skal bruge Grouply så platformen understøtter og facilitere læringen. Vi har derfor også brugt en del tid på at tale om vidensdeling og samarbejde egentlig er og hvordan vi som gruppe kan gøre den viden vi samler og  arbejder med præcis og valid. Jeg har i den forbindelse også forklaret klassen at mit mål med arbejdet i Grouply bl.a. er at opbygge et fællesskab, hvor de senere på egen hånd kan vidensdele, uden om undervisningen, og hvor jeg som underviser bliver mere og mere perifer.

I den første tid i arbejdet med Grouply vil vi i forhold til historieundervisningen bruge platformen som diskussionsforum, hvor jeg præsentere mindre opgaver som eleverne besvare. Emnerne for diskussionstrådene vil være faglige begreber som eleverne skal samarbejde om at få en forståelse af.
Den første opgave var om begrebet kronologi, hvor der i opgaven både indgik en begrebsafklaring og en direkte anvendelse. Opgaven var både en forudsætning og en uddybelse af den fysiske undervisning idet eleverne møder disse begreber i de emner vi arbejder med.

Jeg kan faktisk allerede mærke en begyndende effekt af elevernes arbejde i Grouply. Ikke alene er de enormt motiverede for at bruge den viden de samler i onlinegruppen, motivationen smitter faktisk også af på historieundervisningen generelt. De glæder sig til historieundervisningen og ikke mindst til, hvad den næste opgave i Grouply er.
I undervisningen jeg høre dem gætte på, hvad der mon kommer op i Grouply som det næste, ud fra det vi arbejder med pt. De afsøger altså undervisningen for begreber og ord de ikke selv er sikre på og gætter på hvilket af dem, de skal arbejde med online. Dette kan virke som en lille detalje, men jeg ser det som starten på, at de på et tidspunkt selv laver en diskussionstråd, hvor de samarbejde om at finde svar på det de undrer sig over fx
“Roland?…Hvad betyder det der 300 f.v.t.?”……Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s