Blog-funktionen i Grouply

En af grundene til at valget i sin tid faldt på Grouply som platform var bl.a.  indeholdet de mange forskellige funktionaliteter og kommunikationsplatforme, som man ikke kunne finde i en wiki eller en blog i deres rå form. Grouply indeholder som tidligere nævnt på diskussionsforum (som den man kender fra en wiki), men også en blog.

Hvor vi I vores diskussionsforum tager fat om begrebsafklaringer og dialog om det faglige indhold i undervisningen, skal bloggen bruges som dokumentationsredskab. Eleverne kan fx lægge billeder ind af deres arbejde og skrive om deres arbejdsproces.

Stenalderbopadsen

A&C maler bunden af deres stenalderboplads


Ovenstående er et udrag fra et blogindlæg i gruppen. Vi arbejder for tiden med stenalderen og en måde hvorpå eleverne for sat deres viden i spil er ved at bygge en model af en stenalderboplads.

Eleverne arbejder parvis og blev bedt om, at skrive et indlæg der dels viste et billede af deres arbejdsproces og dels beskrev de overvejelser de havde gjort sig for deres boplads. De skulle i deres indlæg ydermere vise at de kunne omsætte noget af den viden de havde fået i undervisningen.

Efterfølgende skulle eleverne ud og finde materialer, hvormed de kunne bygge deres boplads. Vi var i klassen blevet enige om, at vi ville holde os til naturmaterialer. Dvs. at elementerne på bopladsen skulle laves af noget eleverne kunne finde i naturen. Vi måtte dog snyde lidt mht. dyreskin. Det fandt vi (i form af stof) i skolens håndarbejdslokale.

Herunder er A&C’s boplads efter 2 lektioners arbejde. Bopladsen er ikke færdig, men der tegner sig dog en skitse.

Stort telt, ildsted, skin og en båd.

Muligheden for at blogge skaber over tid (forhåbentligt) en øget ejerskabsfølelse hos eleverne. Målet er jo, at Grouply på et tidspunkt går fra af være en formaliseret VLE til at blive elevernes uformelle  PLE, hvor jeg er trukket tilbage. Det er lang vej endnu…men vi nærmer os.

/Roland

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s