Comenius 2010/12

I uge 42 havde jeg fornøjelsen af at deltage som resurseperson i forbindelse med et kommende internationalt samarbejde mellem 6 skoler. Projektet er et Comenius projekt, der støtter mobilitet og samarbejder mellem europæiske institutioner, der beskæftiger sig med grundskole og ungdomsuddannelse.

Projektet går under den overordnede titel:

1. udkast til det nye Comenius-logo 2010-12

og skal støtte landendes indbyrdes udveksling af erfaringer, viden, værdier og kultur henimod en globaliseret verden , med globale medborgere.

De 6 lande der er involverede i dette projekt er:

Sct. Severin Skole, Danmark (til skolens hjemmeside)

Academy 360, England(til skolens hjemmeside)

Zespół Szkół nr 1, Polen (til skolens hjemmeside)

Mellomhagen Ungdomsskole (til skolens hjemmeside)

Loceo Scientifico Guglielmo Marconi (til skolens hjemmeside)

1o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ (til skolens hjemmeside)

Mødet foregik I England på partnerskolen Acaemy 360


Hvor skolerne skulle fastsætte rammer og kommunikationsplatforme for projektet og vidensdele omkring brugen af web 2.0 på deres skole.

Om Academy 360

Noget af det mest imponerende ved opholdet i England var at opleve det nye Academy 360.
Akademiet er en all-through skole med ellever fra 4-16 år. Det særlige ved skolen er, at den går i en helt anden retning end størstedelen af den engelske skolekultur.
Først og fremmest er skolen reformpædagogisk indstillet. Dvs. at den tænker i nye pædagogiske baner og har især øjnene på danske og norske skolemodeller, hvor relationsbaseret og anerkendende pædagogik spiller en stor rolle. Herudover tilfører skolen en metode fra US, som også har fundet indpas på mange danske skoler, nemlig Cooperative Learning.

Noget andet der gør skolen særlig interessant er dens eksistensgrundlag. Skolen er opført midt i et meget hårdt socialbelastet område i Sunderland, ved New Castle – Pennywell. Som skolelederen Paul Prest sagde: “I Pennywell” får man ikke en taxa til at stoppe efter mørkets frembrud. Dem der lever her er 3. generation af familier i konstant arbejdsløshed.
Visionen er at løfte eleverne ud af den sociale arv og bryde områdets hårde miljø.
Skolen er finansieret af flere forskellige partnere. Hovedsponsorerne er firmaet Gentoo der bland andet er ejere af samtlige bebyggelser i hele området og staten. Hertil kommer dog flere mindre sponsorer som har investeret flere hundrede tusind pund i projektet.

På it området er skolen sponsoreret af Apple, der har forsynet skolen med bl.a.  Iphones, Ipads og Imacs, Macbooks osv.

Et lille udsnit af skolens Imacs fra Apple

Ud  over at skolen råder over al dens udstyr gør skolens ledelse en del ud af at uddanne personalet. 60% af lærerne er pt. i gang med en kompetenceopgradering til et Master-niveau med 60 ects-point inden for et specifikt område. Det kunne fx være Web 2.0, virtuelle verdner, it og skrivepædagogik mm. Ideen er at kvalificere lærerne så det tænker “Out of the box”.  For som Paul Prest forklarede det, var man nødt til at tænke nye læringsveje, hvis de unge skulle fastholdes i uddannelsessystemet.

Mit indtryk af skolen er, at de har stor succes. Skolen er kun 1,5 år gammel og eleverne matcher slet ikke den beskrivelse som Paul Prest indledningsvist beskrev. Det eneste der vidner om noget lignende er, at skolen er “top-secure”. Ingen kan komme ud eller ind uden et bestemt id-kort. Der er civilklædte vagter på området og de passer på både elever og lærere.

Derudover kunne den danske folkeskole lære noget af den forretningsmodel Academy 360 arbejder efter. Nemlig at skolen er delvist sponsoreret af private firmaer. Noget af det vi bl.a. (som danskere) stillede spørgsmål ved, var firmaernes indflydelse på skolen fx reklamer, læseplaner mm.
Til det svarede Prest, at skolen på ingen måde er underlagt firmaerne og heller ikke er tvunget til at reklamere for noget. Gentoo er med som en del af deres Social responsibility politik og de tjener ikke penge (direkte) på projektet. Deres interesse ligger i at løfte området. De bistod skolen i forbindelse med den økonomiske drift, men lagde ingen begrænsninger for hvordan skolen skal drives. Paul har med andre ord…frie hænder, så længe opgaven løses.

Projektets virtuelle platform(e)

Et af projekternes mål er at kollaboration og kommunikation mellem landende skal ske via forskellige medier og it-platforme.
Der blev nået til enighed om forskellige veje.

En asynkron skriftlig del for lærerne via en wiki (wikispaces). Denne del kunne være under konstant udvikling og være en vidensresurse for lærerene i forhold til den øvrige kommunikation og samarbejde.

Den mere sociale del af samarbejdet skulle faciliteres gennem en anden platform. Landende var enige om at en vigtig del af samarbejdet mellem landende skulle være udveksling af sociale og kulturelle værdier. Det sociale nærvær var vigtigt og kunne fx faciliteres gennem brugen af en virtuel verden. Derfor blev lamdeme enige om at bruge Second Places.


Second places minder meget om Second Life og bygger på samme principper, brugerflade og ideologi. Det gode ved Second Places i dette tilfælde er, at det er et afgrænset, lukket forum. En lille og lukket “ø” om man vil, hvor eleverne ikke har kontakt til andre grids eller brugere end dem administratoren lukker ind.Dette issue er meget vigtigt for nogle af landende, hvor eleverne ikke engang må oprette emailadresser i skole-regi. Der er derfor oprettet en avatar til hver elev, som de overtager i mødet med Second Places.

Second Places vil blive det primære sted for eleverne at mødes, mens lærerne også vil bevæge sig ind i selve Second Life for at få et bredere udsnit af 3d-verdenens muligheder.

Mew glæder sig naturligvis til at tage imod de mange lærere og vise dem lidt rundt. Det er et stort ukendt område for de deltagende lande (pånær UK), så der bliver en lang proces at få lærerne til at føle sig “hjemme” i miljøet og turde springe ud i at undervise i dét.

Vi må håbe at det er muligt at stimulere deres didaktiske fantasi

/mew

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s