En skitse til arbejdet med “Det digitale læreteam”

Nedenstående er første udkast til en implementeringsmodel. Modellen er inspireret af en tidlige model, der dannede grundlag for implementeringen af SMART Boards på en folkeskole. Modellen viste sig at være ret holdbar og realistisk, derfor danner den (med få justeringer) grundlaget for mine første tanker.  

Fase 1:
Fase 1 er første vigtige møde, hvor forventninger og ideer lægges frem. Her deltog en repræsentant fra det involverede lærerteam (der senere omtales som pilotteam), skolens vice-leder, uddannelseslederen fra Udvikling og Forskning og jeg.

Skoleleder fremlagde baggrund og visioner, samt ressourceramme og i fællesskab blev rammerne for eksterne ressourcepersoner sat.

Første fase afsluttes ved at Dorthe Carlsen og jeg kommer med et udspil til et forløb, med ressourcerammerne:

– Pilotteamets lærere tildeles 40 timer udviklingstid, samt en forpligtende binding på to ugentlige lektioner fælles forberedelse.

Fase 2:
Fase to er tvedelt.

1. Der nedsættes et advisory board bestående af
– kommunens it-konsulent

– skolens leder
– en it-vejleder fra skolen
– repræsentant fra CFU Åbenra
– repræsentant fra Danfoss Universe
– repræsentant fra Udvikling og Forskning

Dette organ er dels rådgivende og beslutningsdygtig i forhold til indkøb og strategier for projektet.
Et tema her er bl.a. diskussionen om teknologien skal være en Android tablet eller en Ipad.

2. Der udarbejdes en skitse for et koncept der kompetenceudvikler lærerne i forhold til:
– Tekniske kvalifikationer i forhold til brugen af tablets
– Analyse- og vurderingskompetencer i forhold til brugen af forskellige apps i undervisningen.
– Didaktisk kompetencer der fokuserer på facilitering af læreprocesser gennem brug af tablets som bærende del af læringsarkitekturen.

– Praksistransformation fra eksisterende praksis til det digitale lærerteam.

Fase 3:
Afdækning af eksisterende praksis.
Der afholdes en workshop med pilotteamet, hvor nuværende praksis afdækkes i forhold til de udfordringer og drivkræfter, der er i spil i forhold til projektet.

Fase 4:
Det planlagte koncept gennemføres.
Forløbet består af 5 workshops.
Efterfølgende identificeres muligheder og udfordringer i forhold til den nye praksis.
Der udarbejdes derpå 3 workshops og pilotteamet superviseres.  

2 thoughts on “En skitse til arbejdet med “Det digitale læreteam”

 1. Anders Frank says:

  Hej Roland – meget spændende at følge dit projekt. Jeg er af omveje kommet på et lignede projekt i UCN regi. Her er opgaven meget lig din, så jeg syntes vi skal sparre lidt om tanker og ideer til implementeringen af Ipads i undervisningen.

  Mit projekt omhandler tre skoler, hvor Ipads afprøves på forskellige årgange. Gennem tre workshops skal lærerne reflektere og udvikle deres praksis. Hele forløbet evaluereres løbende med konsulenter fra UCN og skal munde ud i et konkret skriv til kommunens politikere om betydningen af at introducere Ipads i folkeskolen.

  Mvh Anders Frank
  MIL 2010

 2. rhachmann says:

  Hej Anders.
  Undskyld det sene svar.
  Det lyder rigtig spændende med dit projekt.
  Jeg er altid frisk på sparring.
  Har du selv en blog eller et andet sted, hvor dit projekt kan følges..?
  Jeg håber du vil byde ind med og diskutere tanker, ideer, metoder, strategier osv.
  Det er sådan vi alle bliver klogere:-)

  bedste hilsner
  Roland

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s