Det Digitale lærerteam – Den første evaluering

Nu nærmer sommerferien for folkeskolen sig og de første erfaringer fra prøveperioden med de lånte iPads er i hus.
Læreren i pilotklassen har på baggrund af tre undervisningsfoløb gennemført tre evalueringer med eleverne, hvor de har skulle forholde sig til forskellige aspekter ved undervisningen, brugen af iPads og deres eget udbytte af dette.

Herunder opsummeres evalueringen. Den inddeles i lærerens udsagn og elevernes udsagn.

Lærersammendrag

 • Et forhøjet aktivitetsniveau hos eleverne
 • Adgang- og logon-problematikker er eliminerede
 • Nogle elever har svært ved at styre balance mellem arbejde og spil
 • Der skal være mere fokus på målsætning og struktur
 • Bedre arkiveringsløsninger
 • Godt samarbejde omkring anvendelsen af iPads
 • Svært at beregne, hvor lang tid en opgave tager. Kræver lager af ekstraopgaver.
 • Fremvisning må ikke overskygge det faglige indhold

Elevsammendrag:

 • Svært at holde sig fra spil
 • Lettere at overskue undervisningen, da alt ligger på iPad’en
 • Mere spændende undervisningsform
 • Svært at optage video
 • Svær at skrive på
 • Irriterende at skulle logge sig på kommunens netværk,
  hver gang iPad’en har været slukket
 • Stor fordel at have iPad’en lige ved hånden
 • Nemt at bruge apps til opgaven
 • Alt er hurtigere
 • Man lære mere når man arbejder i små grupper
 • Eleverne skal have hjælp til søgning på nettet

Metaperspektiv

Evalueringerne  er kvalitative, forstået på den måde at læreren har stillet eleverne en række spørgsmål, som så er besvaret skriftlig vha. udsagn i sætningsform.

I et (opsummerende) metaperspektiv viser evalueringen  yderligere at:

 • Eleverne er mere motiverede for arbearbejdsprocessen. Dvs at eleverne synes arbejdsform i de forskellige aktiviteter er relevant og at workflowet stiger.
 • At iPaden ikke i sig selv øger læringen. Flere elever i hver evaluering mener ikke de har lært noget eller at det var “mega nemt”, så læringen var ikke så stor.
 • At eleverne har brug for at læreren lægger en fast struktur i den begyndende brug af iPads. Eleverne nærmer sig mere læringsmålene når forløbet er struktureret for dem.

Der tegner sig et helt indlysende billede af at brugen af iPads giver tid og fleksibilitet i læringsmiljøet. Men også at eleverne har brug for struktur og undervisning i brugen af teknologien. Fx til søgning og evaluering af egen læreproces. Man vil dog først kunne sige noget helt tydeligt, når eleverne får deres iPads udleveret efter sommerferien og undervisningen rigtig går i gang og bliver hverdag.  Jeg besinder mig på ikke at drage for store konklusioner så tidligt i processen. Men nøglen (tror jeg) vil fortsat være at lærerne først og fremmest skal på det de vil med undervisningen (på mikroplan), frem for hvad iPaden kan/gør ved deres undervisning.

/roland

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s