Ebogen som et fragment i en portfoliotanke

Apple lancerede i januar 2012 iBooks Author et gratis program til Mac, der kan skabe læringstekster (interaktive ebøger) produceret af underviseren, til eleven som kan organiseres i  iBooks bibliotek. Meningen er at læreren med få klik kan producere multimodale ebøger, med animationer, video, lyd osv som eleverne kanl eleverne.

Inden da kunne man i appStore finde apps som Book Creator, Rapid Book Creator og Creative Book Builder (CBB).

Hvor iBooks Author nok mest er tænkt til læreren, kan man dog på baggrund af den intuitive og enkle brugerflade i både CBB og Book Creator  tænke eleverne ind som designere af bøger.

Både i forhold til at skrive historier og faglige tekster, men også i forhold at producere multimodale tekster – helt ned til de mindste elever på skolen.

Når eleverne skal lave ebøger i ovennævnte apps vil det normalt være med udgangspunkt i en specifik fagfaglig opgave.
Skriv en novelle i dansk, et emnearbejde eller måske dokumentation af et forsøg i naturfagene.
Bogen ville her være et vidensprodukt med muligheder for en multimodal repræsentationsside. Og det er jo en rigtig god mulighed for at skabe noget fagligt.

Man kunne dog også tænke det, at skabe ebøger som en portfolieteknik. Hvor ebogen ikke kun indeholder det færdige vidensprodukt, men også beskrivelsen/dokumentationen af arbejdsprocessen og de metarefleksive overvejelser over egen læringsproces.

   

Men man kunne jo også tænke ebøger som en del af en portofiliotanke, hvor eleverne samler alle elementerne fra deres arbejdsproces i et produkt.

Elementer i en sådan proces kunne være:

  • Ide-generering i fx mindmaps (MindMeister, Mindjet)
  • Refleksioner over hvad opgaven er (identificering) skrevet direkte i bogen
  • Vidensindsamling fx links til ressourcer på nettet 
  • Vidensbearbejdning  og refleksioner over hvorfor og hvordan den fundne viden bearbejdes (metodiske overvejelser)
  • Vidensproduktioner (dokumentationsvideoer fra forsøg, instruktive videoer med forklaring af begreber og modeller, billeder lyd, tegninger osv. (fx ved at bruge explain everything, Imovie, Bambuser, AudioBoo)
  • Afsluttende metarefleksioner over det samlede forløb. Hvad lærte vi, hvordan lærte vi, hvem lærte hvad osv.)

Eleverne har altså beskrevet, dokumenteret og reflekteret som en del af arbejdsprocessen og ebogen, hjælper med at strukturere og samle tankerne.

Som overordnede struktur for disse vidensproduktioner kan iBooks udemærket anvendes, hvis ikke man allerede har en anden filstruktur.
Mange skoler er efterhånden begyndt at finde løsninger som WebDAV over skolekom, egen server eller Dropbox Sync , DropDAV så eleverne har et sted at uploade filer osv.

Men faktisk kan iBooks sagtens bruges som portfoliosted, hvis man fra starten lader eleverne bygge en god struktur op. 
IBooks kan indeles i underkategorier (dog kun et niveau), hvor man lave “hylder” eller “samlinger”, som iBooks kalder dem.

Man kan som elev oprette samlinger efter de fag eller emner man har i skolen og flytte sine portfoliebøger, pdfdokumenter osv ind i samlingen. 

Det er klart at iBooks ikke kan klare store komplekse struktureringer,  i en portfoliotankegang kan dog være et handy værktøj, hvor eleverne fylder på hylderne, i stedet for læreren.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s