iPad Scotland evaluering

En helt frisk rapport iPad Scotland Evaluation er netop kommet fra Skotland, hvor Kevin Burden, Paul Hopkins, Dr Trevor Male, Dr Stewart Martin, Christine Trala, Faculty of Education, The University of Hull har undersøgt effekten af et 1:1 projekt med Ipads. Rapporten har særligt syn for betydningen af at den mobile teknologi, bliver et personligt device og hvikle effekter dette har på elevernes tilgang til læring og undervisning.

Rapporten tager udgangspunkt i empirisk materiale fra 8 skoler, både folkeskoler og akademier og bygger på både kvalitative og kvantitative materialer.

Rapporten ser ud over brugen i skolen også på forældrenes engagement og syn på teknologiens brug hjemme i forbindelse med lektierne mm.

Herunder 10 highligts fra rapporten:

1. iPads som personligt læringsdevice understøtter (og opfordrer) lærerne i at tilrettelægge mere alsidige læringsaktiviteter

2. Det at iPads blev iscenesat som personlige læringsdevices, har været den mest afgørende faktor for succesfuld brug i undervisningen

3. Lærernes personlige og “tidlige” brug af iPads har mindsket modstanden mod teknologien

4. Teknologien krævede minimalt instruktion (både elever og lærere) i forbindelse med brugen

5. iPads fremmede samarbejde mellem lærere og elever

6. Eleverne begyndte at vurdere og hjælpe kammerater uden intervention fra læreren

7. Software og apps understøtter peer-to-peer samarbejde

8. Forældre involverede sig mere i elevernes skolearbejde og så at deres børn var mere motiverede til at lave lektier

9. 90% af eleverne mente at de vha. ipaden lærte mere og havde lettere ved at lære svære ting

10.  Myndighederne og it-afdelinger udtrykker bekymring ved. eSafety-issues (datasikkerhed)

I rapporten kan man læse de uddybende iagttagelser i forhold til ovenstående og læse rapportens anbefalinger til både skole, kommune og andre myndigheder.
Det er interessant læsning

God fornøjelse

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s