Profesionelle læringsfællesskaber i digtale miljøer

Peter Holmboe og jeg har i denne nye bog bidraget med et kapitel, der tager udfordringen med at være professionelle læringsfællesskaber i en digtaliseret uddannelsesverden op.  Kapitlet tager bland andet brugerportalsinitiativet, online læring og big data op som fænomener, der både rummer muligheder, men også udfordrer den professionelle underviser. Fx i balanceaktem mellem data og pædagogiske handlinger og didaktiske intentioner.

Bogen, som helhed,giver nogle bud på, hvordan et visionært og åbent samarbejde mellem pædagogisk professionelle, der fokuserer på elevers læring og undersøgelser af praksis, kan være med til at fremme en fælles fagdidaktisk viden. Bogens indholdsfortegnelse ses her:

Skærmbillede 2017-05-10 kl. 21.54.39

Link til bogens hjemmeside hos Dafolo: http://dafolo-online.dk/Forside.6606.aspx

Her kan introduktionen også læses.

God læselyst

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s