Comenius 2010/12

I uge 42 havde jeg fornøjelsen af at deltage som resurseperson i forbindelse med et kommende internationalt samarbejde mellem 6 skoler. Projektet er et Comenius projekt, der støtter mobilitet og samarbejder mellem europæiske institutioner, der beskæftiger sig med grundskole og ungdomsuddannelse.

Projektet går under den overordnede titel:

1. udkast til det nye Comenius-logo 2010-12

og skal støtte landendes indbyrdes udveksling af erfaringer, viden, værdier og kultur henimod en globaliseret verden , med globale medborgere.

De 6 lande der er involverede i dette projekt er:

Sct. Severin Skole, Danmark (til skolens hjemmeside)

Academy 360, England(til skolens hjemmeside)

Zespół Szkół nr 1, Polen (til skolens hjemmeside)

Mellomhagen Ungdomsskole (til skolens hjemmeside)

Loceo Scientifico Guglielmo Marconi (til skolens hjemmeside)

1o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ (til skolens hjemmeside)

Mødet foregik I England på partnerskolen Acaemy 360


Hvor skolerne skulle fastsætte rammer og kommunikationsplatforme for projektet og vidensdele omkring brugen af web 2.0 på deres skole.

Om Academy 360

Noget af det mest imponerende ved opholdet i England var at opleve det nye Academy 360.
Akademiet er en all-through skole med ellever fra 4-16 år. Det særlige ved skolen er, at den går i en helt anden retning end størstedelen af den engelske skolekultur.
Først og fremmest er skolen reformpædagogisk indstillet. Dvs. at den tænker i nye pædagogiske baner og har især øjnene på danske og norske skolemodeller, hvor relationsbaseret og anerkendende pædagogik spiller en stor rolle. Herudover tilfører skolen en metode fra US, som også har fundet indpas på mange danske skoler, nemlig Cooperative Learning.

Noget andet der gør skolen særlig interessant er dens eksistensgrundlag. Skolen er opført midt i et meget hårdt socialbelastet område i Sunderland, ved New Castle – Pennywell. Som skolelederen Paul Prest sagde: “I Pennywell” får man ikke en taxa til at stoppe efter mørkets frembrud. Dem der lever her er 3. generation af familier i konstant arbejdsløshed.
Visionen er at løfte eleverne ud af den sociale arv og bryde områdets hårde miljø.
Skolen er finansieret af flere forskellige partnere. Hovedsponsorerne er firmaet Gentoo der bland andet er ejere af samtlige bebyggelser i hele området og staten. Hertil kommer dog flere mindre sponsorer som har investeret flere hundrede tusind pund i projektet.

På it området er skolen sponsoreret af Apple, der har forsynet skolen med bl.a.  Iphones, Ipads og Imacs, Macbooks osv.

Et lille udsnit af skolens Imacs fra Apple

Ud  over at skolen råder over al dens udstyr gør skolens ledelse en del ud af at uddanne personalet. 60% af lærerne er pt. i gang med en kompetenceopgradering til et Master-niveau med 60 ects-point inden for et specifikt område. Det kunne fx være Web 2.0, virtuelle verdner, it og skrivepædagogik mm. Ideen er at kvalificere lærerne så det tænker “Out of the box”.  For som Paul Prest forklarede det, var man nødt til at tænke nye læringsveje, hvis de unge skulle fastholdes i uddannelsessystemet.

Mit indtryk af skolen er, at de har stor succes. Skolen er kun 1,5 år gammel og eleverne matcher slet ikke den beskrivelse som Paul Prest indledningsvist beskrev. Det eneste der vidner om noget lignende er, at skolen er “top-secure”. Ingen kan komme ud eller ind uden et bestemt id-kort. Der er civilklædte vagter på området og de passer på både elever og lærere.

Derudover kunne den danske folkeskole lære noget af den forretningsmodel Academy 360 arbejder efter. Nemlig at skolen er delvist sponsoreret af private firmaer. Noget af det vi bl.a. (som danskere) stillede spørgsmål ved, var firmaernes indflydelse på skolen fx reklamer, læseplaner mm.
Til det svarede Prest, at skolen på ingen måde er underlagt firmaerne og heller ikke er tvunget til at reklamere for noget. Gentoo er med som en del af deres Social responsibility politik og de tjener ikke penge (direkte) på projektet. Deres interesse ligger i at løfte området. De bistod skolen i forbindelse med den økonomiske drift, men lagde ingen begrænsninger for hvordan skolen skal drives. Paul har med andre ord…frie hænder, så længe opgaven løses.

Projektets virtuelle platform(e)

Et af projekternes mål er at kollaboration og kommunikation mellem landende skal ske via forskellige medier og it-platforme.
Der blev nået til enighed om forskellige veje.

En asynkron skriftlig del for lærerne via en wiki (wikispaces). Denne del kunne være under konstant udvikling og være en vidensresurse for lærerene i forhold til den øvrige kommunikation og samarbejde.

Den mere sociale del af samarbejdet skulle faciliteres gennem en anden platform. Landende var enige om at en vigtig del af samarbejdet mellem landende skulle være udveksling af sociale og kulturelle værdier. Det sociale nærvær var vigtigt og kunne fx faciliteres gennem brugen af en virtuel verden. Derfor blev lamdeme enige om at bruge Second Places.


Second places minder meget om Second Life og bygger på samme principper, brugerflade og ideologi. Det gode ved Second Places i dette tilfælde er, at det er et afgrænset, lukket forum. En lille og lukket “ø” om man vil, hvor eleverne ikke har kontakt til andre grids eller brugere end dem administratoren lukker ind.Dette issue er meget vigtigt for nogle af landende, hvor eleverne ikke engang må oprette emailadresser i skole-regi. Der er derfor oprettet en avatar til hver elev, som de overtager i mødet med Second Places.

Second Places vil blive det primære sted for eleverne at mødes, mens lærerne også vil bevæge sig ind i selve Second Life for at få et bredere udsnit af 3d-verdenens muligheder.

Mew glæder sig naturligvis til at tage imod de mange lærere og vise dem lidt rundt. Det er et stort ukendt område for de deltagende lande (pånær UK), så der bliver en lang proces at få lærerne til at føle sig “hjemme” i miljøet og turde springe ud i at undervise i dét.

Vi må håbe at det er muligt at stimulere deres didaktiske fantasi

/mew

Advertisement

Machinima

På det forgangende in-world-møde i MIL-gruppen, diskuterede vi mulighederne ved at anvende Machinima produktioner i SL, som en del af et læringsfoløb.
(Dette skal jeg vende tilbage til på et senere tidspunkt).
Det vakte dog min interesse så meget, at jeg er begyndt at afsøge nettet for forskellige 3d-engines, der kan omskabe alm. Jing-optagelser til flotte Machinima-produktioner.

Indtil videre har jeg ikke haft heldet med mig.

Jeg har derimod prøvet at lege med optagelserne i Imovie, et program jeg også længe har villet afprøve.
Samtidig kan jeg så afprøve, hvordan wordpress håndterer video…

Her er en lille film…det er jo kun en spæde start…god fornøjelse:-)

/Mew

Didaktisk Design Diskussion i Second Life

Den 30. november 2009 havde jeg fornøjelsen af at undervise de MIL2009-studerende i Second Life.
I mit oplæg uddybede jeg to modeller, som for mig kunne være interessante at bruge i forbindelse med evaluering eller desing af virtuelle læringsrum.

Den første model jeg brugte i mit oplæg, udarbejdede jeg sammen med en medstudernde i min egen tid som MILstuderende.
Modellen skal ses som en sammentrækning af læringsteori, didaktik og didaktisk design.

Den anden model som uddybede det “didaktiske design aspekt”  var et bud på Wengers læringsarkitektur og hvordan denne kunne anvendes i opbygningen af virtuelle rum i Second Life.

I min gennemgang og uddybning af modellen, forsøgte jeg  at dreje de enkelte punkter hen mod en konkret tænkning og anvendelse i forhold til de studerendes analyseprojekter. Det virkede som om de studerende fandt modellen spændende, men om de vil gøre mere ud af den eller bruge den vil tiden vise.

Som underviser i SL var det en anderledes oplevelse end den man har fra RL. I den virkelige verden synes det mig at være mere overskueligt holde et oplæg. Selvom de studerende det meste af tiden ikke gjorde brug af Voice-funktionen Var der rigeligt at holde styr på i forhold til kommentarer og beskeder i chatten. På samme tid at skulle navigere en håndbygget model ned, holde talen kørende, skifte slides og kigge i noter var noget af en udfordring. Som jeg talte med Mariis om senere, er det en kæmpe fordel at have få slides og kunne indholdet udenad. Det giver en større frifed til de resterende funktionelle ting.

Processuelt oplevede jeg også en udvikling hen over de 45 min. jeg talte. Fra at være meget opmærksom på min kamerafunktion for hurtigt at kunne skifte slide, fangede jeg mig selv i, at lege med kameraet. Det forekom mig lige som, når man sidder og “skribler” under en igangværende telefonsamtale. Det afledte dog ikke min koncentration, tværtimod. Måske forsøgte jeg at kompensere for min avatars inaktivitet i stolen?

Efter oplæget blev der også tid til en lille tour.
Jeg ville give de studerende eksempeler på, hvordan et design i Second Life kan være både virkelighedstro og meget abstrakt.
Jeg gennengår ikke de enkelte steder her, men de er alle et besøg værd.

Det første stop på turen var en genskabelse af det Sixtinske kapel
SLurl:http://slurl.com/secondlife/vassar/165/91/24Andet stop på turen var Exploratorium Island
SLurl: http://slurl.com/secondlife/Exploratorium/146/118/21


og sidste stop var Happy Clam Island
SLurl: http://slurl.com/secondlife/Happy%20Clam%20Island/127/134/33/


Det var spændende at se, hvordan de studerende kastede sig ud i at se sig omkring, afprøve de objekter mm. der omgav dem. En legende tilgang som jeg selv er meget tilhænger af som underviser.

/Mew

Opstartsseminar på RUC (Roskilde Universitet)

Lørdag den 14. november 2009 blev SL-kurset på modul 4 startet endeligt op. Med oplæg og  hands-on workshop, blev de studerende introduceret og oprettet i Second Life. Der blev givet små hints og instrukser til, hvordan de første små barrierer overvindes og jeg fornemmede, at de studerende tog godt imod de nye udfordringer på trods af et langt og hård seminar på RUC. Den første del med oplæg var obligatorisk, men den efterfølgende workshop fra frivillig. Det var glædeligt at se, at der var mange deltager på den frivillige del af seancen.

Mariis (Marianne Riis) startede op med et glimrende oplæg omkring Second Life og de mange muligheder den virtuelle verden tilbyder undervisere. Mariis  tog udgangspunkt i sit Ph.d.-projekt der netop handler om Dialogisk Didaktisk Design i SL og knyttede i sit oplæg bl.a. an til Kolbs læringscirkel og hendes egne modeller, der bl.a. omhandlede PBBL (Problem Based Blended Learning). Se Mariis’ blog.

I sit oplæg gjorde Mariis opmærksom på, at den virtuelle verden favner bredt. Gennem remediering kan man skabe læringsrum inden for et bredt fagligt spektrum lige fra fx sport, kunst, musik til naturvidenskab, sprogundervisning og samfundsfag.  Mariis viste i sit slideshow eksempler på steder, hvor  Second Life netop bliver brugt som undervisningsrum.

Efter Mariis’ oplæg fik jeg lov til at introducere Mew og mine fascinationsområder i SL.
Jeg skulle jo forsøge ikke fra starten at ødelægge de studerendes muligheder for selv at  finde svar og få  A-HA-oplevelser, og forsøgte derfor at rejse spørgsmål og forundring omkring de fire hovedpunkter, jeg synes er spændende.

RUC Seminar.003

Det første at de punkter jeg synes er interessant ved Second Life er muligheden for at  ophæve tid og sted. I Second Life bevæger man sig rundt gennem en teleporteringsfunktion. Man teleporterer mellem SLUrl-adresser og fra at teleporteringen er aktiveret går der kun sekunder før man ankommer på destinationsstedet.  Man kan med andre ord bevæge sig  ubesværet og hurtig fra et punkt til et andet i hele Second Life.
Der, hvor det bliver interessant når man så skal undervises. Mange undervisere har deres egen ø og læringsrum i SL. Her underviser de deres studerende, holder oplæg og designer læringskontekster. Det er i Second Life muligt at transportere sig mellem disse destinationer på sekunder. Jeg kan med andre ord modtage undervisning fra mennesker i hele verden uden at flytte mig IRL (in real life). På et par sekunder kan jeg rejse fra en undervisningsaktivitet med en underviser fra Portugal, til et nyt ”undervisningslokale” med en underviser fra Rusland på samme aften. Hvis dette skulle være foregået IRL havde det tage mange timer, måske endda dage. På samme måde er det jo også muligt, at samle undervisere fra hele verden til et sted, hvilket igen åbner op for enorme vidensresurser.

RUC Seminar.004

Det næste punkt jeg præsenterede var SLs muligheder for at læring kan forgå via mange kanaler (auditivt, skriftligt, visuelt ).

Et eksempel herpå er at forelæsninger kan foregå ved, at oplægsholderen (helt traditionelt) taler via voIP. Samtidig sidder deltagerne og lytter. Ud over at lytte har alle (inkl. underviseren) mulighed for at tekstchatte ud i det offentlige forum, hvor alle kan læse det, eller til en anden avatar via IM, hvor kun inviterede kan læse det.

Det bliver hermed muligt at ”tale sammen ” under forelæsningen, diskutere indholdet stille spørgsmål osv.

Samtidig kan kommunikationen suppleres med video, slideshows, audioklip, 3D-objekter mm.

Det er en helt utrolig oplevelse, at være til sådanne forelæsninger og jeg glæder mig til også at opleve underviserrollen.

RUC Seminar.005

Det tredje punkt er tilstedeværelsen. I SL er man til stede via sin avatar. Dette giver en helt unik og interaktiv oplevelse af indholdet og undervisningen, fordi man selv bliver en del af læringskonteksten. Et eksempel kunne være at undervisningen var designet ud fra, at avataren skal interagere med objekter eller bygge 3D-figurer. I sådanne tilfælde er den lærende nødt til at involvere sig ”fysisk” i undervisningen og kan ikke bare tage imod.

Et andet eksempel på tilstedeværelsen i Second Life kan være hele opbygningen af identitet omkring sin avatar. Avataren, der kan beskrives som en forlængelse af brugeren (Jones, 2006), er med til at skabe rammerne omkring andres opfattelse af brugeren og også brugerens egen opfattelse af sig selv (Turkle, 1995). Dette kan have både positive og negative konsekvenser for samarbejde, læring og selvopfattelsen i Second Life.
RUC Seminar.006

Det sidste punkt var den frihed Second Life tilbyder i forhold til skabelsen af virtuelle rum. Disse rum tilbyder nærmest uendelige muligheder for, at en underviser kan designe et læringsrum efter de specifikke behov de studerende har.
Det er kun fantasien der sætter grænser.

Referencer:

Jones, D. E.(2006’): I, Avatar: Constructions of Self and Place in Second Life and the Technological Imagination, from http://gnovisjournal.org/files/Donald-E-Jones-I-Avatar.pdf.

Turkle, S. (1995). Life on the Screen: Identity in the Age of the Internet. New York: Simon & Schuster.

/Mew

Didaktik, ikt-baserede læringsprodukter og virtuelle læringsomgivelser: teori og analyse

Den 2/11 2009 startede et nyt hold studerende på modulet: Didaktik, ikt-baserede læringsprodukter og virtuelle læringsomgivelser: teori og analyse. Modulet er en del af uddannelsen Master i IKT og Læring (MIL) på Aalborg universitet og forløber hen over 6 uger.

Formålet med modulet er at introducere til disciplinen Didaktisk design, herunder definere centrale begreber som didaktik, design, æstetik, narrativitet og ludologi.
Endvidere er det kursets formål, at deltageren tilegner sig en teoretisk forståelse af virkemidler ved brug af grafik, billede og lyd samt en teoretisk og praktisk forståelse for, hvordan disse virkemidler kan understøtte forskellige typer af læreprocesser.
Man kan læse mere om modulet her.

Som 1 ud af 2 muligheder på det første kursus i modulet (Kursus 1: Didaktisk design, ikt-baserede læringsprodukter og virtuelle læringsomgivelser; teori og analyse), kan den studerende vælge den virtuelle verden Second Life som fokus område for analyse og teori, hvor formålet er at belyse, hvorledes didaktiske forhold understøttes gennem den valgte konceptualisering og implementering.

Jeg har været så heldig, at min gode ven og mentor i Second Life, Marianne Riis aka Mariis Millls, har inviteret mig med som co-facilitator på kurset.Mariis og hendes Pink Elephant

Kurset er et blended learning-forløb, hvor Second Life repræsenterer den virtuelle læringsomgivelse i 3d-form og platformen First Class danner rammen om den skriftlige kommunikation, refleksion og andre tekstbaserede ressourcer.

Kurset skal blandt andet indeholde forelæsninger, turer i forskellige virtuelle kontekster med forskelligt læringsindhold, Workshops, Didaktiske diskussioner, fremlæggelser og meta-reflesioner over  Second Life som en platform for e-læring. Hvilke Læringspotentialer rummer denne virtuelle verden .

Jeg er i forvejen meget begejstret for Second Life og kan nu glæde mig rigtig meget til at give andre en god oplevelse og ikke mindst noget læring og indblik i, hvor meget denne virtuelle verden har at byde på.

/Mew

Mew Meets Lucca Kitty

Yesterday Mew meet Lucca Kitty in world to a chat on possibilities and problems regarding teaching through SL.
Lucca Kitty is, a programmer involved in the MUVErsLLC-project, which is a “collaborative corporation,” a collective braintrust of experienced educators interested in sharing an umbrella for creative and innovative projects geared to improving education in the real world using the collaborative tools made available in online environments.

Mew and Lucca Kitty

We both discussed the difficulties of getting people to use the full potentials of SL due their lack of technical knowhow, but also the problems regarding hardware capacity to run the detailed graphical environments in SL.
If SL is to be used as an learning environment, where you can use and manipulate with in-world contend rather than delivering lectures, the graphical aspects must be improved.

A very informative meeting… Mew also learned the difference between AM and PM…thanx Lucca