curriculum vitae

Roland Hachmann

Uddannelser og efteruddannelse

2017:
Påbegyndt ph.d.-studie “Didaktiske designs for transformation af situeret viden mellem professionsuddannelse og -kontekst v SDU

2009:
Master Ikt og Læring (MIL) ved Ålborg Universitet

2003:
Folkeskolelærer med linjefagene: dansk, historie, musik og religion samt bachelorprojekt: Dannelse gennem æstetiske læreprocesser, med særligt henblik på faget musik.

Arbejdsmæssige erfaringer

2016:
Lektorgodkendt inden for området  it & læring

2014:
Ansat som adjunkt ved Videnscenter for Almen Pædagogik og Formidling, Forskning og Udvikling, UC Syddanmark

2011:
Ansat som adjunkt ved læreruddannelsen, Haderslev, UC Syddanmark

2010:
Kombinationsansat som underviser ved efter- og videreuddannelsen, UC Syddanmark
med hovedansættelse på Sct. Severin Skole, Haderslev

2009:
Timelærer ved Master i IKT og Læring ved Ålborg universitet.

2003:
Ansat som folkeskolelærer på Sct. Severin Skole, Haderslev

Deltagelse i udviklings- og forskningsprojekter

2014-16:
Flipped Learning i Gymnasieskolerne og på SOSU
http://itcfyn.dk/media/39487/FlippedLearning_endelig-ansoegning.pdf

2014-15:
Udviklingen af det pædagogiske læringscenter i Faaborg-Midtfyn kommune

2014-15:
Kompetenceudvikling af ressourcepersoner i Varde kommune

2013-15:
Demonstrationsskoleprojektet IT i den innovative skole –Mediepatruljen
http://www.mediepatruljen.dk/
http://demonstrationsskoler.dk/auuc/it-i-den-innovative-skole/

2013-14:
Projektleder på projektet: Multimodale muligheder – brugerdrevne, digitale og
multimodale læremiddeldesigns på EUD
(UVM) http://www.euddansk.dk/

2013-14:
Evaluator på udviklingsprojektet Vejledningskultur 2.0, http://www.vejledningskultur.dk/

2012-15:
Teaching4Tommorow Videnregion/Wissensregion Syddanmark Schleswig-Holstein:
Grænseoverskridende kompetenceudvikling. http://www.videnregion.eu/en/index.php?page=e-learning

2012-13:
Det digitale lærerteam – et udviklingsprojekt med iPads, Sønderskov
Skolen, Sønderborg Kommune

2012-13:
Evaluator på udviklingsprojektet Nye medier- Nye læringsstrategier, http://nmnl.dk

2011-12:
Evaluator på udviklingsprojektet Fremtidens skolebibliotek, http://www.ftsb.dk/

Andre fagligt relevante aktiviteter

2015 – : Medlem af forskernetværket om pædagogisk it og teknologiforståelse under STIL (Styrelsen for It og Læring

2014 – :
Medlem af undervisningsministerens it-rådgivningsgruppe på folkeskoleområdet,

2014-15:
Medlem af nedsat udvalg for udviklingen af nye PD-moduler til uddannelsen som
læringsvejleder (tidligere skolebibliotekaruddannelsen).

2014-15:
Medlem af følgegruppen under UVM i forhold til udfærdigelsen af vejledningen til
bekendtgørelsen for det pædagogiske læringscenter i folkeskolen

2014 – 15:
Peer-reviewer på LearnTech, Læremiddel.dk

2014 – :
Medlem af redaktionsgruppen for Forskningstidskriftet ”Læring og Medier”, SDU

Publikationsliste

Artikler

Enhancing Knowledge Transfer
Markauskaite, L., Dohn, N.B. & Hachmann, R. (In press)

Læringsvejlederen på det pædagogiske læringscenter
Hachmann, R. 2016 I: Liv i skolen. 18, 1, p. 6-13

Er det sådan at almindelige bøger ikke har udsigt til samme succeshos moderne studerende?
Holmboe, P. & Hachmann, R. 2016 I: Mona. 1, p. 64-68

Multimodale Muligheder: digitale og multimodale læremidler i EUD
Hachmann, R. 2014

It og skoleudvikling: ledelsens rolle
Hachmann, R. 2013  I: Skolen i morgen, nr.5, p. 5-7

TALEstrøm: om arbejdet med mundtlige fortællinger i 1. klasse – en beretning fra det virkelige liv
Hachmann, R. 2012 I: Dansk, nr.2, p. 17-19

Veje til fremtidens skolebibliotek
Hachmann, R. 2011 I: IT og undervisning, nr.3, p. 39-41

Den interaktive tavle i udskolingen
Hachmann, R. 2010 I: Dansk, nr.1, p. 8-11

De smarte tavler
Hachmann, R. 2009 I: Dansk, nr.1, p. 28-31

Bøger

Flipped Learning: flip med video
Holmboe, P. & Hachmann, R.  2015 Odense: PRAXIS.

Flipped Learning: mere end bare video
Hachmann, R. & Holmboe, P.  2014 Odense: PRAXIS.

Sæt skrivespor 2
Roug-Andersen, Y., Larsen, J. & Hachmann, R.  2009 Dansklærerforeningens Forlag.

Sæt skrivespor Lærervejledning
Roug-Andersen, Y., Larsen, J. & Hachmann, R.  2009 Dansklærerforeningens Forlag.

Sæt skrivespor 1
Roug-Andersen, Y., Larsen, J. & Hachmann, R.  2008 Dansklærerforeningens Forlag.

Bidrag til bøger

Participatory Skills for Learning in a Networked World
Hachmann, R. & Dohn, N. B. (In press)

Professionelle læringsfællesskaber i digitale miljøer
Hachmann, R. & Holmboe, P. (2017). I: Professionelle læringsfællesskaber og fagdidaktisk viden. Albrechtsen, T.R.S. (ed.). Dafolo

Flipped Learning fra et elevperspektiv – mening og fagligt udbytte
Hachmann, R & Holmboe, P. (2016). I:  Alle kan flippe. Anne Mette Lundstrøm (ed.). Lindhard og Ringhof, København i

It og læring
Hachmann, R. (2016). I: Pædagogik og lærerfaglighed. Larsen, S (ed.). Hans Reitzels Forlag, København,

I mål med flipped learning
Hachmann, R. (2016). I: Flip din undervisning. Schunk, Anders (ed.). Turbine Akademisk, Aarhus C

It og udvikling: fagteamets arbejde med it-didaktik
Hachmann, R. & Carlsen, D. (2013) I:  It i alle fag. Engel, C. (ed.). Frederikshavn: Dafolo,

Rapporter

Nye medier nye læringsstrategier
Hachmann, R. 2013 Haderslev: University College Syddanmark .

Veje til fremtidens skolebibliotek
Hansen, J.J. & Hachmann, R. 2013 Haderslev: University College Syddanmark .

 

Advertisements

Refleksioner over brug af digitale medier og teknologier i læringskontekster – Roland Hachmann

%d bloggers like this: