curriculum vitae

2003

Professionsuddannelse:

Folkeskolelærer m. professionsbachelor i æstetiske lærerprocesser

University College Syd

Ansat som folkeskolelærer på Sct. Severin Skole, Haderslev

2008

Projekt: Feltundersøgelse af SkoleIntra som vidensdelingsplatform på en Folkeskole

Udgivelse: “Sæt skrivespor 1 – Sprog, genre og sprogrigtighed” Dansklærerforeningens Forlag

2009

Udviklingsprojekt: på Aalborgs produktionsskole, Udvikling af en it-platform til understøttelse af fagligt indhold

Aktionsforskningprojekt: Integrering af den interaktive tavle i undervisningen

Master i IKT og læring m. masterprojekt i interaktive tavler og didaktisk design

Udgivelse: “De smarte tavler“, artikel i Dansk #1, 2009

Udgivelse: “Sæt skrivespor 2 – Sprog, genre og sprogrigtighed” Dansklærerforeningens Forlag

Udgivelse: “Sæt skrivespor 1 + 2 – lærervejledning” Dansklærerforeningens Forlag

2009/10 : Ressourceperson i rådgivningsgruppe, udviklingen af e-læringsmoduler, UNI-C og Undervisningsministeriet.

Underviser på Master i IKT og læring, “IKT og didaktisk design”
Didaktisk design, ikt-baserede læringsprodukter og virtuelle læringsomgivelser; teori og analyse.

2010:

Udgivelse: “Den interaktive tavle i udskolingen“, artikel i Dansk #1, 2010

Ekstern konsulent for Dansklærerforeningens bestyrelse vedr. It og mediekompetencer.

Deltager i konferencen: “Didaktik 2.0 – Læremiddelkultur mellem tradition og innovation i folkeskolen”

Ansat som underviser på Skolebiblioteksuddannelsen i modulerne: “Læring og læringsresurser” og “Vejledning med it og medier” ved UC-Syddanmark.

Ansat som underviser på efter-videreuddannelsen ved UC-Syddanmark i modulet “Undervisning med IT i dansk”

Ansat som ekstern konsulent, Udvikling og forskning, UC-syddanmark

Medudvikler af skoleudviklingskonceptet “Den digitale skole – Når læring går på nettet”

Ekstern evaluator på CFU-projektet: “Fremtidens skolebibliotek”

It-ressourceperson vedr. web 2.0 og Second Places ved Comeniusprojektet “Global Awareness”.

Keynotetaler ved konferencen: “Den digitale Skole – Når læring går på nettet”

Kursusinstruktør for Dansklærerforeningen vedr. “Interaktive tavler i danskundervisningen”

2011

Keynotetaler på konferencen “Hot Spot – Hvor brænder det på læseområdet“, UC Syddanmark

Udvikler af e-læringsmodulet: “Levende billedfortællinger“.

Keynotetaler på It-vejlederkonferencen 2011, CFU-Esbjerg

Ansat som adjunkt i it og læring ved UC Syddanmark

Udnævnt lokaladministrator og superbruger for Blackboard ved læreruddannelsen, UC Syddanmark

Ansvarlig og udvikler af “Det pædagogiske it-kørekort” ved UC-Syddanmark

Udgivelse: “Veje til fremtidens skolebibliotek“, artikel i: “it og undervisning”, it-vejledernes medlemsblad

Udgivelse: “Veje til fremtidens skolebibliotek“, Evalueringsrapport, UC Syddanmark

Medudvikler og underviser på projektet At læse for at lære, UC Syddanmark & Haderslev kommune

2012

Deltager og medudvikler af EU-støttet Erasmus Intensive Program “Actived – bootcamp of interactive education“, Estland

Underviser på CFU-kurset “It i danskfaget for indskolingen” & “It i danskfaget for mellemtrinnet” CFU Esbjerg

Underviser på skolebiliotekar uddannelsen i modulet: “fortællinger og genrer”, UC Syddanmark

Keynotetaler ved konferencen “Mundtlighed og medier“, Dansklærerforeningens årsmøde, Købehavn

Projektansvarlig og underviser på skoleudviklingsprojektet “Det digitale lærerteam”, implementering af iPads i undervisningen, Sønderskovskolen, Sønderborg

Keynotetaler ved konference for NVL (Nordisk netværk for uddannelse og læring), Husavík, Island

Keynotetaler om “iPads som læringsteknologi”, ved Institut for robotteknologi, Odense

Keynotetaler + workshopansvarlig om “Digitale tekster og Ipads” i forbindelse med iPad-implementering i Syddjurs Kommune

Underviser på modulet: “Digitale teknologier i erhvervsrettede uddannelser” i samarbejde med IBC Kolding og Metropol

Evalueringsansvarlig på projektet “Nye medier – Nye Læringsveje” i samarbejde med CFU Åbenra

Keynotetaler  temakonference: “ipads som kulturbryder”, VIA CFU Herning

Keynotetaler på FLUID konference: “iPads i undervisningen”, v. FLUID.dk

Keynotetaler på Dansklærerforeningens årsmøde: “Nye digitale læringsveje”, København 

Medudvikler af konceptet “it-ambassadører i undervisningen” v. UC Syddanmark

Underviser på efter- og videreuddannelseskursus “SMART Boardet i undervisningen”, UC Syddanmark

Keynotetaler til Skolebibliotekernes Dag 2012 vedr. fremtidens læringscenter

Keynotetaler til intern konference vedr. projektet AT læse for at lære, Kolding kommune

Keynotetaler ved Alinea Akademis konference: Digitale medier i undervisningen, Odense Kongrescenter

2013

Projektleder på projektet “Multimodale Muligheder – brugerdrevne, digitale og multimodale læremiddeldesigns på EUD”

Konsulent på mediepatruljen i demonstrationsskoleprojektet “IT i den innovative skole – nye kompetencer og organiseringsformer i det 21. århundrede”

Evaluator på projektet “Vejledningskultur 2.0”

Deltager og medudvikler af EU-støttet Erasmus Intensive Program “Actived – bootcamp of interactive education“, Estland

Ansvarlig og ressourceperson på tiltag vedr. “It-ambassadører” på læreruddannelse Haderslev, UC Syddnmark

Udvikler og samarbejdspartner i det internationale kompetenceudviklingsprojekt “Teaching for tomorrow” 

Underviser på skolebibliotekar uddannelsen i PD-modulet: “Fortællinger og genrer”, UC Syddanmark

Underviser på skolebibliotekar uddannelsen i PD-modulet: “Læring og læringsressourcer”, UC Syddanmark

Underviser på skolebilbiotekar uddannelsen i modulet: “Mediepædagogisk og organisatorisk udvikling”, UC Syddanmark

Censor på PD-modulet: “Digitale teknologier i erhvervsrettede uddannelser”, UC Syddanmark

Udvikler og konsulent på udviklingsprojektet “Læring i skyen”, Sønderskov-skolen, Sønderborg

Udvikler og ressourceperson på projektet “Professionsveje til digital læring”, UC Syddanmark

2014

Evaluator af Esbjerg Ensemblets hjemmeside i relation til skolekoncerter og musikundervisningen i folkeskolen

Keynotetaler ved Danmarks Læringsfestival om  “Digital læremiddelfaglighed, læring og
professionsuddannelse”

Modulansvarlig for udvikling af Skolebibliotekaruddannelsen, UC Syddanmark

Udgivelse: Flipped Learning – mere end bare video”, Praxis

Refleksioner over brug af digitale medier og teknologier i læringskontekster – Roland Hachmann

%d bloggers like this: