Refleksioner over 1. periode med Grouply

Vi har nu været i gang med vores online-platform i 3 uger. Det er umiddelbart gået over al forventning og eleverne har overtaget mediet hurtigere end jeg havde forventet. Der har ikke været problemer med hverken navigation, sprog eller anvendelsen af Grouply som platform.

I den første periode havde jeg planlagt at eleverne skulle:

  • Vide hvordan man oprettede en profil og gjorde den personlig, med relevante informationer og et passende billede.
  • Lære hvordan de udvidede deres netværk ved at blive “venner” med deres klassekammerater og lærere.
  • Finde og søge medlemskab i vores gruppe
  • Få overblik over gruppens struktur
  • Besvare et diskussionsindlæg i en diskussionstråd, med et historiefagligt indhold
  • Begyndende metarefleksion over brugen af Grouply. Dvs. hvad gør Grouply ved vores læring.

De ovenstående punkter kan virke som mange og ret komplekse. Derfor skal det siges at den 3. klasse jeg samarbejder med, har brugt it dagligt siden 1.klasse.
De bruger ElevIntrahver dag, First Class jævnligt. De underviser og bliver undervist med SMART Boards og notebook-softwaren. De podcaster og modtager undervisning gennem podcasting og bruger generelt mobiltelefonen til alt muligt. Beskedfunktionen (SMS), podcasting, billed -og videoproduktion, regnemaskine osv. De behersker office  basisprogrammerne PowerPoint, Word og har kendskab til billedbehandlingsprogrammer som Paint, Photofiltre.

Eleverne er altså velbevandrede i brugen af it- og webbaserede teknologier og bruger dem flittigt i skolen.

Model af it-hjulet fra "Læremiddellandskabet", 2010

I ovenstående model bevæger eleverne sig altså frem og tilbage på alle 3 niveauer af it-hjulet. De bruger de funktionelle PC-programmer, søger på internettets statiske informationsstrømme og er nu gennem arbejdet med Grouply i en begyndende fase med brugen af Web 2.0 og dets muligheder for vidensdeling, samarbejde, sociale fællesskaber og ikke mindst produktion af fagligviden.

Det er klart at eleverne skal have en del undervisning i hvad, hvorfor og hvordan vi skal bruge Grouply så platformen understøtter og facilitere læringen. Vi har derfor også brugt en del tid på at tale om vidensdeling og samarbejde egentlig er og hvordan vi som gruppe kan gøre den viden vi samler og  arbejder med præcis og valid. Jeg har i den forbindelse også forklaret klassen at mit mål med arbejdet i Grouply bl.a. er at opbygge et fællesskab, hvor de senere på egen hånd kan vidensdele, uden om undervisningen, og hvor jeg som underviser bliver mere og mere perifer.

I den første tid i arbejdet med Grouply vil vi i forhold til historieundervisningen bruge platformen som diskussionsforum, hvor jeg præsentere mindre opgaver som eleverne besvare. Emnerne for diskussionstrådene vil være faglige begreber som eleverne skal samarbejde om at få en forståelse af.
Den første opgave var om begrebet kronologi, hvor der i opgaven både indgik en begrebsafklaring og en direkte anvendelse. Opgaven var både en forudsætning og en uddybelse af den fysiske undervisning idet eleverne møder disse begreber i de emner vi arbejder med.

Jeg kan faktisk allerede mærke en begyndende effekt af elevernes arbejde i Grouply. Ikke alene er de enormt motiverede for at bruge den viden de samler i onlinegruppen, motivationen smitter faktisk også af på historieundervisningen generelt. De glæder sig til historieundervisningen og ikke mindst til, hvad den næste opgave i Grouply er.
I undervisningen jeg høre dem gætte på, hvad der mon kommer op i Grouply som det næste, ud fra det vi arbejder med pt. De afsøger altså undervisningen for begreber og ord de ikke selv er sikre på og gætter på hvilket af dem, de skal arbejde med online. Dette kan virke som en lille detalje, men jeg ser det som starten på, at de på et tidspunkt selv laver en diskussionstråd, hvor de samarbejde om at finde svar på det de undrer sig over fx
“Roland?…Hvad betyder det der 300 f.v.t.?”……Advertisements

Et par udfordringer i Grouply

I løbet af den sidste uge, har 3. klasse og jeg stille og roligt arbejdet os ind på designet i Grouply. Eleverne har både frit og med min vejledning afprøvet forskellige funktioner i gruppen og i deres egen profil.  Undervejs er vi også stødt på forskellige udfordringer som vi har måttet forholde os til.

Sikkerhed på nettet.

Det største issue har været omkring sikkerheden af eleverne, når de er på nettet. Nogle elever er blandt andet blevet kontaktet af andre Grouply-medlemmer, der har tilbudt dem venskaber mm. Det er selvfølgelig ikke hensigten at eleverne skal komme i kontakt med fremmede, når de arbejder i Grouply og vi fandt heldigvis ud af, at man kan gøre sin profil usynlig for andre end dem man er venner med eller i gruppe med. På den måde fik vi løst en vigtig problematik, der kunne have betydet at vi ikke kunne fortsætte i Grouply. Det gav også anledning til en lang snak med eleverne om, at man som barn/ung ikke bare må udlevere kontaktoplysninger til fremmede på internettet, heller ikke selv om de virker ærlige og venlige.

Email-notification

En anden udfordring vi måtte løse var at Grouply er meget flittig til at give e-mail-notifications, hver gang der sker noget i gruppen. Dette resulterede i at der i løbet af en uge kom over 60 mails i elevernes mailbox… Dette var heldigvis også nemt at slippe af med…

Google-reklamer

Den sidste udfordring i denne uge var en snak om reklamer på nettet. Da vi som udgangspunkt kører med gratisudgaven af Grouply er der i venstre side en søjle med Google-reklamer.

Et par af eleverne var allerede blevet fristet af en reklame med “Gratis spil”. Det gav anledning til en snak om, at man som forbruger på nettet skulle tænke en ekstra gang før man giver sin email-adresse til et firma der lover guld og grønne skove… Vi fik slået fast med store bogstaver: “INTET ER GRATIS PÅ NETTET”.


Så er alle elever på Grouply

I dag (fredag) kom den store dag for de fleste af eleverne i 3.klasse. Vi skulle i fællesskab have alle i klassen oprettet på Grouply som brugere med en profil og have dem ind i vores gruppe…Da vi stadig venter på vores at vores netbooks skal blive klar, foregik seancen i et af skolens it-lokaler, hvor der var mulighed for at vi alle kunne følges step-by-step gennem processen.

Jeg havde på forhånd sendt en invitation til deres SkoleKom-adresse

(en First-Class-konto alle elever i folkeskolen automatisk har) , hvorfra de blev ført direkte til oprettelses siden.

5 elever var allerede oprettet og havde aktiveret deres profil. De var således naturligt at de assisterede deres kammerater i oprettelsen.
Oprettelsen gik over al forventning… Det tog ca. 60 minutter at få alle eleverne oprettet og i gang med at udforske platformen…

Elevernes opgave inden for tidsrammen på de 60 min. var:

1. Oprette en profil og melde sig ind i gruppen
2. Oploade et passende profilfoto
3. Blive venner med deres klassekmmerater og mig.

Selv om deres UI (user interface) faktisk er på engelsk havde største delen af elverne ingen problemer med at navigere rundt. De navigerede intuitivt og ud fra et begrænset men præcist ordforråd. Ord som upload, profile, confirm, ignore, browse, add, join group virkede ikke hæmmende på deres navigering, selv om der ikke var tilknyttet ikoner eller anden grafisk understøttelse.

Jeg var også (igen) ret imponeret over deres evne til lynhurtigt at problemløse… Når eleverne bliver venner med hinanden burde de kunne se det i en oversigt med thumbnails, men mange oplevede at selv om flere havde sendt dem en anmodning, så kunne de ikke se dem. Grunden var at man skulle godkende venskabsanmodningerne via et lille hyperlink “confirm pending friendrequest”… på den måde blev eleverne dirigeret ind på en godkendelses-side. Her kunne de godkende venneanmodningerne og derefter se deres venner i oversigten.Der gik kun ganske få minutter før problemet og løsningen var almen kendt hos eleverne blandt eleverne uden min indblanding.

Som afslutning på seancen bad jeg eleverne om at gå ind på Grouply i løbet af weekenden for på egen hånd udforske platformen. Dog uden at skrive eller på anden vis at kommunikere i vores forum. På den måde kan eleverne stille og roligt blive mere fortrolige med navigeringen.

/roland

Grouply

Jeg har i lang tid godt kunne tænkte mig at afprøve en god wiki med mine elever i kommende 3. klasse. Gang på gang er jeg dog stødt ind i typiske barriere med at Wikis er meget teksttunge, at de er oversat dårligt eller ulogiske eller bare ikke haft muligheden for at lave et indbydende og lækkert design :-(.

Forleden fik jeg så anbefalet Ning-alternativet: GrouplyJeg tjekkede det ud og synes faktisk at det er en god service.

Grouply kan betegnes som et LMS med sociale apps.

Der er bl.a. integreret

– Chat
– Blogging
– Videostream
– Audiostream

– Filupload
– Diskussionsforum
– Kalender

Der er muligheder for et fleksibelt design og man kan være rigtig mange medlemmer (over 100)…

Men bedst af alt…Det er gratis.

Oversættelsen er heller ikke for god i Grouplys tilfælde idet mange af ordene (fx “keep this?” i layoutfunktionen oversættes til “hold det?”, men det er kun småting, som man kan leve med…

Og hvad skal vi så med det?

Jeg har besluttet at gøre min undervisning i historie til et onlineforsøg med 3. klasse…
I Grouply skal vi skabe diskussioner, kompilere og arkivere materialer/resurser som udforskes i undervisningen.

Lektier, opgaver, tekster og diskussioner foregår virtuelt…vi supplerer op med en f2f-undervisningslektion om ugen, hvor eleverne får tid til det praktiske arbejde og hvor jeg udøver den traditionelle form for undervisning.

Eleverne skal på den ene side opleve brugen af internettet og web 2.0 apps i forhold til deres undervisning, men også have styrket deres digitale kompetencer inden for informationssøgning, remixing af resurser og onlinekommunikation….

Det bliver spændende at se, hvordan eleverne tager imod dette nye tiltag og om de formår at udnytte potentialerne i et gruppeforum som Grouply…

Herunder ses “hjem”-siden som møder eleverne..


/Roland