Ny version af Audacity klarer mobil-format


Endelig er der nu kommet en version af lydredigeringsprogrammet Audacity, der uden problemer håndterer mobil-filformatet AMR.
Man behøver som podcaster på PC derfor ikke længere bruge en AMR til MP3 converter for at bruge mobilens lydoptager som podcasting værktøj.

Man importerer amr-filen, redigerer og gemmer som mp3.


Herefter er filen klar til upload.

As simple as that! Hurra! En god lille nyhed.

/Roland

Advertisements

Podcasting i 2. klasse

Podcasting har længe været på min dagsorden, men det har ikke været muligt at bruge det effektivt i undervisningen før nu…Dels på grund af de tekniske begrænsninger på skolens computere i form af lukkede netværk, mangel på optageudstyr, manglende software osv.  Dels på grund af manglende muligheder for at samarbejde med en årgang, der kunne bruge denne teknologi som en naturlig forlængelse af deres faglige mål.En anden barriere i den sammenhæng har også været mangel på lyst/ mod på at afprøve teknologien hos de lærere, der evt. kunne få et udbytte af at brude podcasting som del af undervisningen.

Derfor har det årgangsteam jeg indgår i til dagligt besluttet, at afprøve podcasting som en del af et danskfagligt forløb i 2. klasse.

Vores umiddelbart største bekymring er, om eleverne er for unge til at forstå mulighederne og potentialerne i anvendelsen af teknologien.

Vi har derfor besluttet at en del af undervisningen dels skal fokusere på selve anvendelsen af podcasting. Altså at eleverne skal bevidstgøres omkring brugen af internettet og lydteknologier  som distributionsmuligheder for kritisk kompileret viden.
Dels skal eleverne have indsigt i den tekniske del af af podcasting: RSS, upload til server, lydredigerings software, optagerudstyr osv.

Vigtigst er dog at eleverne er bevidste om, at det er de danskfaglige mål der skal arbejdes hen imod og at podcasting kun er en delkatalysator for at nå disse mål.

Didaktisk Design Diskussion i Second Life

Den 30. november 2009 havde jeg fornøjelsen af at undervise de MIL2009-studerende i Second Life.
I mit oplæg uddybede jeg to modeller, som for mig kunne være interessante at bruge i forbindelse med evaluering eller desing af virtuelle læringsrum.

Den første model jeg brugte i mit oplæg, udarbejdede jeg sammen med en medstudernde i min egen tid som MILstuderende.
Modellen skal ses som en sammentrækning af læringsteori, didaktik og didaktisk design.

Den anden model som uddybede det “didaktiske design aspekt”  var et bud på Wengers læringsarkitektur og hvordan denne kunne anvendes i opbygningen af virtuelle rum i Second Life.

I min gennemgang og uddybning af modellen, forsøgte jeg  at dreje de enkelte punkter hen mod en konkret tænkning og anvendelse i forhold til de studerendes analyseprojekter. Det virkede som om de studerende fandt modellen spændende, men om de vil gøre mere ud af den eller bruge den vil tiden vise.

Som underviser i SL var det en anderledes oplevelse end den man har fra RL. I den virkelige verden synes det mig at være mere overskueligt holde et oplæg. Selvom de studerende det meste af tiden ikke gjorde brug af Voice-funktionen Var der rigeligt at holde styr på i forhold til kommentarer og beskeder i chatten. På samme tid at skulle navigere en håndbygget model ned, holde talen kørende, skifte slides og kigge i noter var noget af en udfordring. Som jeg talte med Mariis om senere, er det en kæmpe fordel at have få slides og kunne indholdet udenad. Det giver en større frifed til de resterende funktionelle ting.

Processuelt oplevede jeg også en udvikling hen over de 45 min. jeg talte. Fra at være meget opmærksom på min kamerafunktion for hurtigt at kunne skifte slide, fangede jeg mig selv i, at lege med kameraet. Det forekom mig lige som, når man sidder og “skribler” under en igangværende telefonsamtale. Det afledte dog ikke min koncentration, tværtimod. Måske forsøgte jeg at kompensere for min avatars inaktivitet i stolen?

Efter oplæget blev der også tid til en lille tour.
Jeg ville give de studerende eksempeler på, hvordan et design i Second Life kan være både virkelighedstro og meget abstrakt.
Jeg gennengår ikke de enkelte steder her, men de er alle et besøg værd.

Det første stop på turen var en genskabelse af det Sixtinske kapel
SLurl:http://slurl.com/secondlife/vassar/165/91/24Andet stop på turen var Exploratorium Island
SLurl: http://slurl.com/secondlife/Exploratorium/146/118/21


og sidste stop var Happy Clam Island
SLurl: http://slurl.com/secondlife/Happy%20Clam%20Island/127/134/33/


Det var spændende at se, hvordan de studerende kastede sig ud i at se sig omkring, afprøve de objekter mm. der omgav dem. En legende tilgang som jeg selv er meget tilhænger af som underviser.

/Mew

Opstartsseminar på RUC (Roskilde Universitet)

Lørdag den 14. november 2009 blev SL-kurset på modul 4 startet endeligt op. Med oplæg og  hands-on workshop, blev de studerende introduceret og oprettet i Second Life. Der blev givet små hints og instrukser til, hvordan de første små barrierer overvindes og jeg fornemmede, at de studerende tog godt imod de nye udfordringer på trods af et langt og hård seminar på RUC. Den første del med oplæg var obligatorisk, men den efterfølgende workshop fra frivillig. Det var glædeligt at se, at der var mange deltager på den frivillige del af seancen.

Mariis (Marianne Riis) startede op med et glimrende oplæg omkring Second Life og de mange muligheder den virtuelle verden tilbyder undervisere. Mariis  tog udgangspunkt i sit Ph.d.-projekt der netop handler om Dialogisk Didaktisk Design i SL og knyttede i sit oplæg bl.a. an til Kolbs læringscirkel og hendes egne modeller, der bl.a. omhandlede PBBL (Problem Based Blended Learning). Se Mariis’ blog.

I sit oplæg gjorde Mariis opmærksom på, at den virtuelle verden favner bredt. Gennem remediering kan man skabe læringsrum inden for et bredt fagligt spektrum lige fra fx sport, kunst, musik til naturvidenskab, sprogundervisning og samfundsfag.  Mariis viste i sit slideshow eksempler på steder, hvor  Second Life netop bliver brugt som undervisningsrum.

Efter Mariis’ oplæg fik jeg lov til at introducere Mew og mine fascinationsområder i SL.
Jeg skulle jo forsøge ikke fra starten at ødelægge de studerendes muligheder for selv at  finde svar og få  A-HA-oplevelser, og forsøgte derfor at rejse spørgsmål og forundring omkring de fire hovedpunkter, jeg synes er spændende.

RUC Seminar.003

Det første at de punkter jeg synes er interessant ved Second Life er muligheden for at  ophæve tid og sted. I Second Life bevæger man sig rundt gennem en teleporteringsfunktion. Man teleporterer mellem SLUrl-adresser og fra at teleporteringen er aktiveret går der kun sekunder før man ankommer på destinationsstedet.  Man kan med andre ord bevæge sig  ubesværet og hurtig fra et punkt til et andet i hele Second Life.
Der, hvor det bliver interessant når man så skal undervises. Mange undervisere har deres egen ø og læringsrum i SL. Her underviser de deres studerende, holder oplæg og designer læringskontekster. Det er i Second Life muligt at transportere sig mellem disse destinationer på sekunder. Jeg kan med andre ord modtage undervisning fra mennesker i hele verden uden at flytte mig IRL (in real life). På et par sekunder kan jeg rejse fra en undervisningsaktivitet med en underviser fra Portugal, til et nyt ”undervisningslokale” med en underviser fra Rusland på samme aften. Hvis dette skulle være foregået IRL havde det tage mange timer, måske endda dage. På samme måde er det jo også muligt, at samle undervisere fra hele verden til et sted, hvilket igen åbner op for enorme vidensresurser.

RUC Seminar.004

Det næste punkt jeg præsenterede var SLs muligheder for at læring kan forgå via mange kanaler (auditivt, skriftligt, visuelt ).

Et eksempel herpå er at forelæsninger kan foregå ved, at oplægsholderen (helt traditionelt) taler via voIP. Samtidig sidder deltagerne og lytter. Ud over at lytte har alle (inkl. underviseren) mulighed for at tekstchatte ud i det offentlige forum, hvor alle kan læse det, eller til en anden avatar via IM, hvor kun inviterede kan læse det.

Det bliver hermed muligt at ”tale sammen ” under forelæsningen, diskutere indholdet stille spørgsmål osv.

Samtidig kan kommunikationen suppleres med video, slideshows, audioklip, 3D-objekter mm.

Det er en helt utrolig oplevelse, at være til sådanne forelæsninger og jeg glæder mig til også at opleve underviserrollen.

RUC Seminar.005

Det tredje punkt er tilstedeværelsen. I SL er man til stede via sin avatar. Dette giver en helt unik og interaktiv oplevelse af indholdet og undervisningen, fordi man selv bliver en del af læringskonteksten. Et eksempel kunne være at undervisningen var designet ud fra, at avataren skal interagere med objekter eller bygge 3D-figurer. I sådanne tilfælde er den lærende nødt til at involvere sig ”fysisk” i undervisningen og kan ikke bare tage imod.

Et andet eksempel på tilstedeværelsen i Second Life kan være hele opbygningen af identitet omkring sin avatar. Avataren, der kan beskrives som en forlængelse af brugeren (Jones, 2006), er med til at skabe rammerne omkring andres opfattelse af brugeren og også brugerens egen opfattelse af sig selv (Turkle, 1995). Dette kan have både positive og negative konsekvenser for samarbejde, læring og selvopfattelsen i Second Life.
RUC Seminar.006

Det sidste punkt var den frihed Second Life tilbyder i forhold til skabelsen af virtuelle rum. Disse rum tilbyder nærmest uendelige muligheder for, at en underviser kan designe et læringsrum efter de specifikke behov de studerende har.
Det er kun fantasien der sætter grænser.

Referencer:

Jones, D. E.(2006’): I, Avatar: Constructions of Self and Place in Second Life and the Technological Imagination, from http://gnovisjournal.org/files/Donald-E-Jones-I-Avatar.pdf.

Turkle, S. (1995). Life on the Screen: Identity in the Age of the Internet. New York: Simon & Schuster.

/Mew

Didaktik, ikt-baserede læringsprodukter og virtuelle læringsomgivelser: teori og analyse

Den 2/11 2009 startede et nyt hold studerende på modulet: Didaktik, ikt-baserede læringsprodukter og virtuelle læringsomgivelser: teori og analyse. Modulet er en del af uddannelsen Master i IKT og Læring (MIL) på Aalborg universitet og forløber hen over 6 uger.

Formålet med modulet er at introducere til disciplinen Didaktisk design, herunder definere centrale begreber som didaktik, design, æstetik, narrativitet og ludologi.
Endvidere er det kursets formål, at deltageren tilegner sig en teoretisk forståelse af virkemidler ved brug af grafik, billede og lyd samt en teoretisk og praktisk forståelse for, hvordan disse virkemidler kan understøtte forskellige typer af læreprocesser.
Man kan læse mere om modulet her.

Som 1 ud af 2 muligheder på det første kursus i modulet (Kursus 1: Didaktisk design, ikt-baserede læringsprodukter og virtuelle læringsomgivelser; teori og analyse), kan den studerende vælge den virtuelle verden Second Life som fokus område for analyse og teori, hvor formålet er at belyse, hvorledes didaktiske forhold understøttes gennem den valgte konceptualisering og implementering.

Jeg har været så heldig, at min gode ven og mentor i Second Life, Marianne Riis aka Mariis Millls, har inviteret mig med som co-facilitator på kurset.Mariis og hendes Pink Elephant

Kurset er et blended learning-forløb, hvor Second Life repræsenterer den virtuelle læringsomgivelse i 3d-form og platformen First Class danner rammen om den skriftlige kommunikation, refleksion og andre tekstbaserede ressourcer.

Kurset skal blandt andet indeholde forelæsninger, turer i forskellige virtuelle kontekster med forskelligt læringsindhold, Workshops, Didaktiske diskussioner, fremlæggelser og meta-reflesioner over  Second Life som en platform for e-læring. Hvilke Læringspotentialer rummer denne virtuelle verden .

Jeg er i forvejen meget begejstret for Second Life og kan nu glæde mig rigtig meget til at give andre en god oplevelse og ikke mindst noget læring og indblik i, hvor meget denne virtuelle verden har at byde på.

/Mew